ÂDÂB
Hanıma La'net Etmek Câiz Değildir 01 May 2021 tarihinde eklendi

Muhammed b. İbrâhîm'den Fazîletli Kâdı Bârık'a -Allâh onu selâmette kılsın-

Es-selâmu Aleykum ve Rahmetullâhi ve Berakâtuh ve ba'du:

Hicrî 25-10-1386 tarihli 560 numaralı mektubunuz bize ulaştı. Hanımına la'net eden ve bu konuda fetva talep eden kişi hakkında zikrettiğin özel soruyu etfraflı bir şekilde kavradık.

Deriz ki: Karısı ile olan karı-koca münâsebeti açısından bundan ona bir mesuliyet yoktur. Fakat soru soranın karısına ettiği la'net, o kadının şerefine saldırıp büyük bir günah işlemektir. Nitekim sahîh olan nebevî bir hadîste şöyle gelmiştir: "Mü'mine la'net etmek onu öldürmek gibidir." Bundan dolayı bu kişiye tevbe istiğfar edip karısı ile Allâh'ın emrettiği şekilde karşılıklı iyi ve güzel ilişkiler kurması vaciptir.

es-Selâmu Aleykum.

Kaynak: Fetâvâ ve Resâil (10/266)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş