ÂDÂB
Namaz Kılmayanlarla Beraber Yaşamak 26 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Muhammed b. İbrâhîm Âlu'ş-Şeyh rahimehullah'a mektub ile "namaz kılmayan kimselerle beraber yaşamak" hakkında sorulmuş, Şeyh şu cevabı yollamıştır:

Muhammed b. İbrâhîm'den, değerli kardeş Fahd b. Sâlih Kahtânî'ye (Allah onu esirgesin)

Allah'ın selâmı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.

Bundan sonra;

Hayat şartları sebebiyle, beş vakit namazlarını kılmayan insanlarla beraber yaşamaya mecbur kalan insan hakkında yazdığın yazı bize ulaştı. Bu kişi onların meskenlerinde, onlarla beraber yaşıyormuş. Hep beraber yiyor, içiyor ve geceliyorlarmış.

Bu insanların hükmünün ve onlarla beraber yaşayan kişinin hükmünün ne olduğunu sormuşsun.

Cevap: Lâ havle velâ kuvvete illa billah! Biz, Müslümanların arasında yaşayan bu tür insanların bulunduğunu hiç zannetmezdik. Onların yapmaları gereken, Allah'a dönüş yaparak O'na tevbe etmeleridir. Muhakkak ki tevbe kendisinden önce bulunan her şeyi siler. Onların bu hallerini bilen herkese düşen görev ise onlara nasihat etmeleri ve bu nasihatlerini sürekli tekrarlamalarıdır.

Şayet düzelmez iseler, Allah'a olan gayret ağır basar ve onların bu halleri yöneticilere havâle edilir. Aynı şekilde yöneticilere düşen görev, onlara karşı durmak, namaz ve İslam'ın diğer alâmetlerine onları mecbur tutmaktır.

Onlarla beraber yaşama meselesine gelince, bir insanın bunlara benzer insanlarla yaşaması câiz değildir. Tam aksine, onlara nasihatte bulunması ona vâciptir. Şayet düzelmezlerse onlardan ayrılır ve Allah'a itaat etmesinde kendisine yardımcı olacak başka arkadaşlar bulmaya çalışır. Allah teâlâ şöyle buyurmuştur: "Âyetlerimiz hakkında ileri geri konuşanları gördüğün zaman, başka bir söze dalıncaya kadar onlardan yüz çevir. Şayet şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra kalk ve o zâlimler topluluğuyla beraber oturma." [En'am, 68] Hadîste de şöyle buyrulur: "Kişi dostunun dîni üzeredir. O hâlde kimlerle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin!" [Ebû Dâvûd, 4833] Allah'tır yegane yardımcı! Allah'ın selâmı üzerinize olsun.


[Fetâvâ ve Resâil Semâhatu'ş-Şeyh Muhammed ibni İbrâhîm (6/189)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş