ÂDÂB
Canlı Sûretlerinin Mescide Konulması ve Sûret Bulunan Elbise İle Namaz 26 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Mescide insan veya hayvan sûreti koyan kişinin hükmü nedir? Bu mescide namaz kılmak câiz midir? Üzerinde insan veya hayvan resmi olan elbise ile namaz sahîh midir? Ders odasını veya yatak odasını insan veya hayvan sûreti ile süslemek câiz midir?

Cevap: Mescide insan veya hayvan sûreti koymak câiz değildir. Bu şeylerin olduğu mescidden onların izâle edilmesi vâcibtir. İçinde sûret varken orada namaz kılanın namazı sahîhtir. Onun yapması gereken bu sûretlerin önünde namaza durmamasıdır. Bunun günahı o sûretleri koyan ve izâle etmeye güç yetirebildiği hâlde izâle etmeyenin üstünedir.

Üzerinde insan veya hayvan resmi bulunan elbise ile namaz kılan kişinin namazı sahîhtir. Bununla birlikte günahkârdır.

Ders odasını, yatak odasını veya başka bir yeri insan ve hayvan sûretleri ile süslemek câiz değildir.

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime (1/1/589)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş