ÂDÂB
Âilenin Sakal Bırakmaktan Men Etmesi Kişi İçin Mazeret Sayılır mı? 26 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Biz âlimlerin de söyledikleri gibi sakalın kesilmesinin harâm olduğunu biliyoruz. Ancak yolumuza çıkan öyle engeller var ki; örneğin âilemde olduğu gibi. Onlar, her halükarda bana sakal bırakmamı yasaklıyorlar. Özel bir okulda lise üçüncü sınıfta öğrenci olduğumdan dolayı kendi adıma harcama yapabilecek durumda değilim. Benim harcamalarımı âilem karşılıyor. Ben ise kendi harcamalarımı karşılamak için çalışabilecek bir durumda değilim. Özellikle sakal meselesinden ötürü âilemle aramda, neredeyse benim evden kovulmama sebep olacak kadar büyük tartışmalar yaşanıyor. En kısa zamanda soruma cevap vermenizi rica ediyorum.

Cevap: Bir tek olan Allah'a hamd olsun. O'nun Rasûlüne, Rasûlünün âilesine ve ashâbına salât ve selam olsun.

Bunlardan sonra;

Senin de bildiğin gibi sakalı kesmek harâmdır. Âilenin sana kızması ve seni evlerinden kovması senin sakalını kesmeni meşru kılacak bir mazeret değildir. Allah teâlâ şöyle buyuruyor: "Her kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış yolu açar ve onu hiç beklemediği bir yerden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanıp güvenirse O, ona yeter. Hiç kuşkusuz, Allah, emrini yerine getirecektir. Allah her şey için bir ölçü belirlemiştir." [Talak, 2-3] Bizim sana nasihatimiz, onlarla güzel bir üslupla konuşman ve onlara hayırlı olanı göstermendir. Muhakkak ki sakalların uzatılarak bıyıkların kısaltılmasını Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Müslüman bir kimseye de herhangi birini râzı etmek amacıyla Peygamberin emrine muhâlefet etmesi câiz değildir. Şu âyette buna işaret etmektedir: "Artık onun emrine muhâlefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya elem dolu bir azâba uğramaktan sakınsınlar." [Nûr, 63] Başarı Allah'tandır. Allah peygamberimiz Muhammed'e salât ve selam etsin.

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Üye: Abdullah b. Kuûd
Üye: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/5/156]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş