ÂDÂB
Uzeyr İsmini Kullanmak Câiz midir? 30 November 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr'a soruldu:

Soru: Benim yedi aylık bir oğlum var, ona Uzeyr adını koyduk. Birisi bize bu ismin Yahûdî ismi olduğunu söyledi. Bu ismin Kur'ân'da geçtiğini de duydum. Buna göre bu ismi değiştirelim mi bırakalım mı?

Cevap: Elhamdulillah…

Uzeyr Yahûdî adıdır ancak Kur'ân-ı Kerîm'de Yahûdîlerin zemmi/kötülenmesi sadedinde geçmiştir. Yüce Allah şöyle buyurur: "Yahûdîler: Uzeyr Allah'ın oğludur, dediler. Hıristiyanlar ise: Mesîh Allah'ın oğludur, dediler. Bu onların ağızlarında geveledikleri sözleridir." (Tevbe, 30) Hâfız İbn Kesîr rahimehullah el-Bidâye ve'n-Nihâye'de şöyle der: Meşhûr olan Uzeyr'in İsrâîloğulları nebîlerinden bir nebî olduğudur. Buna göre Yahûdîlere kalp ile meyletmek ve onlarla diyalogdan dolayı etkilenmekten kaynaklanmıyorsa Uzeyr ismini almanın bir sakıncası yoktur. Uzeyr'in nubuvveti hakkındaki ilim ehli arasındaki hilâf ise meşhûr ve ma'rûftur.

Kaynak:
http://shkhudheir.com/fatawa/1254290766

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş