TEVHİD VE SÜNNET YAYINEVİ
Küçükler İçin Büyüklerin de Duyarsız Kalamıyacağı... 7/15/2014 7:45:09 PM tarihinde eklendi

AÇIKLAMA :

SUNUŞ

Hamd olsun bir ve tek olarak Allah'a! salat ve selâm olsun kendisinden sonra peygamber olmayana!

Bu kitap; inanç, ibâdet, sîret, âdâb ve benzeri şer'î konularla ilgili, çeşitli soru ve cevaplar içermektedir. Bu soru ve cevapları; küçüklerin ezberlemesi, büyüklerin de oğullarını, kızlarını ve erkek ve kız öğrencilerini eğitirken yardım almaları için hazırladım

Beni, Bu kitabı yazmaya iten etken, anne, baba ve öğreticilerden sorumluluk sahibi bazı kimselerin, kız veya erkek çocuklarla karşılıklı konuşma için uygun olan soruları büyüklerin de duyarsız kalamayacağı  bu soru ve cecvaplar meydana geldi.

Yüce Allah'tan bununla; okuyanı, ezberleyeni, öğreticiyi ve öğrenciyi faydalandırmasını isterim

Sâlim b. Sa'd et-Tavîl

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Metin: Küçükler İçin Büyüklerin de Duyarsız Kalamıyacağı Soru ve Cevaplar
Çeviri: Hüseyin Cinisli

PAYLAŞ