TEVHİD VE SÜNNET YAYINEVİ
40 Hadis Şerhi 3/10/2014 10:23:39 PM tarihinde eklendi

AÇIKLAMA :

SUNUŞ

HAZIRLAYANIN TAKDÎMİ


Hamd Allah’a aittir ve O, [kuluna] yetendir. Allah’ın salât ve selâmı seçkin nebîsinin, ailesinin, erdemli ve vefâlı sahâbesinin üzerine olsun.
Allah rahmetinin, lutfunun ve ni‘met vermesindeki kemâlinin bir gereği olarak bu ümmet için bazı kimseler hazırlamıştır. Onlar, aşırıların tahrîfini, bâtıl ehlinin saptırmalarını ve câhillerin te’vîlini Allah’ın dîninden def eyleyen âlimlerdir. İşte bu öncü imâmların çabalarıyla Allah kullarını faydalandırmış ve bu ümmet için mubârek ilimlerini korumuştur. Nihayet bize kadar ulaştı taza etler, rabbinin izniyle her vakit yenilmek üzere...
Kitabın Özelliği ve İçeriği

Şerh : Abdurrahmân b. Nâsır el-Berrâk
Hazırlayan :Abdulmuhsin b. Abdilazîz el-Asker
Çeviren :Hüseyin Cinisli


Kaç Sayfa : 192

PAYLAŞ