TEVHİD VE SÜNNET YAYINEVİ
İmâmın Arkasında Kırâat Mes'elesi 5/11/2014 10:00:53 PM tarihinde eklendi

AÇIKLAMA :

ÖNSÖZ:

Elinizdeki kitapçık, iki şehâdet kelimesinden sonra islâm'ın en büyük esası olan namazın ahkâmına dâir bir mes'elenin tahkîkî hakkındadır. "İmâmın Arkasında Kırâat mes'elesi" başlığı ile ifade edilen bu mes'ele, hakîkatte asıl en önemli ihtilâflarından biri olan bu mes'ele, hakîkatte asıl en önemli ihitlâflardan biri olan bu mes'ele hakkında çok sayıda eser te'lîf edilmiş,muhâlifler birbirlerinin görüşünü şiddetle reddetmişlerdir. Bu konuda te'lîf edilen eserlerin en özlülerinden biri olduğu hâlde belki de en güçlüsü Şeyhulislâm İbni Teymiyye'nin elinizdeki eseridir.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Telif: Şeyhulislâm İbn Teymiyye el-Harrânî
Çeviren: Hüseyin Cinisli
Kaç Sayfa : 48

PAYLAŞ