TEVHİD VE SÜNNET YAYINEVİ
Arapça Metinler 5/11/2014 10:01:14 PM tarihinde eklendi

AÇIKLAMA :

ÖNSÖZ:

Elinizde bulunan Şeyhulislâm İbn Abdilvahhâb'ın el-Kavâidu'l-Erbaa, el-Usûlu's-Selâse ve Nevâkidu'l-İslâm eserleri imanın ve dînin ta'lîminde kadınıyla erkeğiyle bütün müslümanlar için ve ilim tâlibleri için vazgeçilmezdir. Mubâre, İmâm Muhammed b. Abdilvahhâb Şer'î İlimler Medresesi'nin de temhid kısmında akîde olarak mukarrardır. Hem medrese talebelerine devamlı gerektiği için hem de umum halka yönelik meclislerde pek çok yerlerde devamlı okunageldiği için bu eserlerin tercümesiz orjinal Arapça dilinde basılması elzem oldu.

Kitabın Özelliği ve İçeriği

Telif: İmâm Müceddid Şeyhulislâm Muhammed b. Abdilvahhâb

Kaç Sayfa : 48

PAYLAŞ