EMRAH ORHAN KURUGÖLLÜ HOCA
Evimizin Bereketi Nasıl Artar? 01 March 2014 tarihinde eklendi

Soru: Hocam, evimizin bereketi nasıl artar?

Cevap:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

Bereket; hayrın artması ve devamlı olması demektir. Evimizin bereketlenmesi ve bereketin artması için yapılması gereken şey, bütün hayır ve bereketler elinde olan Yüce Rabbimize yalvarmaktır. "De ki: Ey mülkün sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verir, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini azîz dilediğini zelîl edersin. Bütün hayırlar senin elindedir. Ve senin herşeye gücün yeter." (Al-i İmrân, 26) Bu yalvarışların Rabbimiz indinde kabul görmesi için, şer'î sebeblerin yerine getirilmesi, hayır ve berekete mani olacak amellerin de ortadan kaldırılması gerekir. Bu da evlerimizi, yaratılışımızın gâyesi olan ibâdet ve taatler ile imar etmek, Rabbimizi kızdıracak söz ve amellerden kaçınarak, evlerimizi O'nun yasakladığı şeylerden temizlemek ile olur. Evlerimiz de devamlı olarak Rabbimizin sözleri olan Kur'an'ın okunması, O'nun anılıp, isminin yüceltilmesi, O'nun hamd ve tesbih edilmesi bereketin artmasının en önemli sebeblerindendir.

Evler de bulunan resimler, çalınan ve dinlenen müzikler türlü türlü belânın, ma'siyetin, fucurun ve ahlaksızlığın gösterildiği, küfrün, dinsizliğin ve hayvanlara özgü bir ibahîliğin dillendirilip telkin edildiği televizyonlar ise, hayrın ve bereketin önünde ki en büyük engellerdendir. Allah'a ve âhiret gününe îmân eden bir kişinin, önce kendisini ve âilesini, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruması sonra da evinin bereketinin artması için evini bu pisliklerden temizlemesi en büyük ve en öncelikli sorumluluklardan biridir.

İbâdet ve taatlar da yapılan taksirlere ve Allah'ın hudutlarını çiğnemede gösterilen böylesi cür'etlere rağmen nimetlerde ki bolluğun artıyor olması ise, bereket ve hayır alâmeti değildir. Bu olsa olsa, Allah'ın kulu azaba adım adım yaklaştırmak için kurduğu bir tuzak, bir istidrâc olur.

Bereketin artmasının en büyük sebeplerinden birisi de, ihsân ettiği nimetler için Yüce Allah'a şükretmektir. "Rabbiniz eğer şükrederseniz, size olan nimetlerini artıracağını haber verdi." (İbrâhîm, 7) Şükür ise, nimeti gönülden i'tiraf etmek, dil ile ondan bahsetmek ve o nimeti bahsedenin emir ve yasaklarına uygun olarak sarf etmek ile olur. Kalpte ki nankörlük , dilde ki şikâyet ve amellerdeki ma'siyet ile beraber, ağzın ucuyla çok şükür veya buna da şükür demek, nimete şükretmek değil, küfretmek olur. "Eğer nankörlük edip küfrederseniz, muhakkak ki azabım pek şiddetlidir." (İbrâhîm, 7)

Evin bereketinin artması için, bereket duası veya karınca duası isimli kartları evin bir yerine koymanın, duvarlara üzerinde Kur'ân âyetleri, Allah'ın isimleri, kabe ve câmi resimleri olan tablolar asmanın ise dînde bir aslı yoktur. Bunları dekor ve süs maksadıyla asmak da sâlih selefimizin yaşantısında olmadığı ve böylesi âdî ve basit işler de kullanma ile hafife alınmış olacakları için, hoş görülmeyen şeylerdendir. İçin de köpekleri kıtmir dâhil, ashab-ı kehf'in isimleri diye iddiâ edilen bazı isimlerin bulunduğu, bereket duası veya karınca duası ismiyle meşhur kart veya nazar ve uğursuzluğa karşı asılan ve bulundurulan şeyler ise, şirk veya şirke götüren yollardan oldukları için, katiyyen câiz değildir.

 

Emrah Orhan Kurugöllü    

15 Rebiülâhir 1434    

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş