EMRAH ORHAN KURUGÖLLÜ HOCA
Vitir Namazı Nedir? Nasıl Kılınır? 01 March 2014 tarihinde eklendi

Soru: Vitir namazı hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

Vitir; sözlükte çift anlamına gelen şef' kelimesinin zıddı olarak tek anlamına gelir. Vitr Namazı; yatsı namazından sonra, fecrin doğuşuna kadar, bir, üç, beş, yedi, dokuz, on bir ve on üç rek'at şeklinde, tekli olarak kılınan bir namazdır. Râcih olana göre vâcib değil, müekked bir sünnettir. En az bir, en fazla on üç rek'at olarak kılınır.

Vitir namazı üç rek'at olarak kılındığında faziletli olan iki rek'at kılıp selam verdikten sonra, ardından bir rek'at kılmaktır. İkinci rek'atta teşehhüde oturmadan peşpeşe üç rek'at kılındıktan sonra, üçüncü rek'atta oturup selam vermek de câizdir.

İkinci rek'atta teşehhüd için oturup selam vermeden kalkarak, üçüncü rek'atta oturup selam vermek şeklinde, akşam namazı benzeri kılmak ise caiz değildir; Zira Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, vitri akşam namazına benzetmeyi yasaklamıştır. [Hakim (1/304), Beyhakî (3/13), İbn Hibbân (2429)] Vitir namazı beş veya yedi rek'at kılındığında, arada teşehhüd için oturmadan peş peşe kılınır. Son rek'atta oturup selâm verilir.

Dokuz rek'at kılındığında, her iki rek'atta selam verildikten sonra, dokuzuncu rek'at tek kılınabileceği gibi, teşehhüd için oturmadan peşpeşe sekiz rek'at kılınıp, sekizinci rek'atta teşehhüde oturduktan sonra selam vermeden kalkılarak, dokuzuncu rek'atta oturup selam verilerek de kılınabilir. On bir rek'at kılındığında, ikişer kılındıktan sonra, sonun da tek bir rek'atla vitir yapılabilir.

Teşehhüde oturmadan peşpeşe on rek'at kılınıp, onuncu rek'atta teşehhüde oturulup, selam vermeden kalkarak, onbirinci rek'atta selam verilerek de kılınabileceği gibi, hiç oturmadan peşpeşe onbir rek'at kılınarak, onbirinci rek'atta selam verilerek de kılınabilir. Kunut yapmak vitir namazının ayrılmaz bir parçası değildir. Aksine sünnet olan her zaman değil, zaman zaman kunut yapmaktır.

Vitir namazının birinci rek'atın da Â`la, ikinci rek'atın da Kâfirûn, üçüncü rek'atın da ihlas suresini okumak sünnettir. Gece kalkacağını uman kimse için faziletli olan, vitir namazını gecenin sonuna ertelemektir. Kalkabileceğini ummayan kişi için faziletli olan ise, vitir namazını yatmadan önce kılmaktır. Vitir namazını yatsının peşinden kılmak da câizdir. Uyku veyâ bir rahatsızlık nedeniyle vitir namazını kılamayan kimse, gece kılamadığı vitir namazını gündüz çift olarak yani üç rek'at kılan gündüz dört, on bir rek'at olarak kılan gündüz on iki gibi kazâ edebilir.

 

Emrah Orhan Kurugöllü    

4 Rebiü'l-Âhir 1434    

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş