GİYİM KUŞAM
Musbil’in Namazı Sahîh Değildir Sözü Doğru mu? 26 February 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna soruldu:

Soru: Musbil’in namazı sahîh değildir, sözü doğru mu? [Elbisesinin paçasını ayak bileğinin iki yanındaki çıkıntılardan aşağı sarkıtan kişiye musbil denilir]

Cevap: Musbil’in namazı sahihtir. Ancak namazda olsun namazın dışındaki hayatında olsun o kişi isbalinden ötürü günahkârdır. Musbil’in namazının olmadığına dair hadise gelince bu hadis zayıftır. Ancak bu konuda Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu buyruğu varid olmuştur: “Herkim kibirlenerek namazında isbal yaparsa, Allah’ın ne helaline ne de haramına inanmamıştır.” Bu hadisi Ebû Dâvûd İbn Mes‘ud hadisi olarak sahih bir isnad ile nakletmiştir. [Ebû Dâvûd, Kitâbu’s-Salât, hadis no: 637]

 

Üye: Salih b. el-Fevzân

Üye: Abdulaziz Alu’ş-Şeyh

Üye: Bekr Ebû Zeyd

Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Bâz

[Fetâvâ el-Lecnetu’d-Dâime 1/24/10]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş