İLİM
İlim Talebesi Bir İmâmı Taklîd Etmeli midir? 01 December 2017 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh İbn 'Useymîn rahimehullah'a soruldu:

Soru: Fazîletli Şeyh ilme yeni başlayan talebeye ne nasîhat edersiniz? Mezhep imâmlarından birisini taklîd mi etmeli yoksa yoksa taklîdden çıkmalı mı?

Cevap: Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: "Eğer bilmiyorsanız ilim ehlinden sorun." (Enbiyâ Sûresi, 7) Yetişme yolunda olan bu ilim talebesi delîllerden hüküm çıkaramadığında onun için taklîd etmekten başka bir seçenek yoktur. Vefat etmiş eski bir imâmı taklîd etmesi ile yaşayan imâmlardan birisini -âlimlerden bir âlimi- taklîd etmesi arasında bir fark yoktur.

Yaşayan bir imâmı taklîd edip ona sorduğunda en güzel olanda işte budur. Fakat bir görüşün sahîh hadîse muhâlif olduğunu açık seçik gördüğünde sahîh olan bu hadîs-i şerîfi alması vâcib olur.


Kitâbu'l-İlm, (s: 115)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş