İLİM
Dileyen Îmân Etsin Dileyen Kâfir Olsun Âyetinin Tefsîri 29 April 2015 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna Soruldu:

Soru: "De ki: O hak rabbinizdendir, artık dileyen îmân etsin, dileyen küfr etsin" (Kehf, 29) âyetinin doğru tefsiri nedir?

Cevap: Zikri yüce olan Allah, Nebîsi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle buyuruyor: Ey Muhammed! Kalplerini zikrimizden gâfil kıldığımız ve hevâsının peşine düşmüş kimselere şöyle söyle:

Ey insanlar! Size tilâvet ettiğim bu şeyler, Rabbinizden bana indirilen hakkın ta kendisidir. Başarıya ulaştırma da, yardımsız bırakma da O'na aittir. Yol gösterme de, şaşırtma da O'nun elindedir. Sizlerden dilediğini yola getirir ve bu kimseler îmân ederler. Dilediğini doğru yoldan şaşırtır, bunlar da kâfir olurlar. Bu işten hiçbir şey bana âit değildir. Ben, sizin hevâ ve hevesiniz için hakka ittiba' edenleri, Allah'a ve bana indirilene îmân edenleri yanımdan kovacak değilim. Dilerseniz îmân edin, dilerseniz küfr edin. Eğer küfrederseniz Allah size küfrettiğiniz için alevleri/duvarları sizi ihâta edecek bir ateş hazırlamıştır. Eğer îmân eder ve ona itaat ederseniz Allah'ın itaatkarlar için vasfettiği şeyler sizin içindir.

Yoksa burada, Allah'ın dileyen kimseye küfrü, dileyen kimseye de îmânı mübâh kılması kastedilmemektedir. Bu ancak bir tehdîd ve korkutmadır. Çünkü, Allah Teâla'nın bu âyetin sonunda zikrettiği, kafirlerin şiddetli azap ile tehdîdi ve bundan sonra gelen iki âyette mü'minlerin cennet ni'metleri ile müjdelenmesi bunu göstermektedir.

Kehf sûresinde geçen bu ve devâmında gelen iki âyet tefsiri için İbn-i Cerîr et-Taberî'nin veya İbn-i Kesîr'in tefsîrine müracaat etmelisin. Zirâ bu ikisinde yapılan açıklama yeterlidir.

Tevfîk Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/4/252]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş