HADÎS
Vatan Sevgisi İmandan mıdır? 28 February 2014 tarihinde eklendi

VATAN SEVGİSİ ÎMÂNDANDIR
(حُبُّ الوطن من الإيمان)
HADÎSİ


Muhaddis Şeyh Nâsıruddîn el-Elbânî

es-Sağânî'nin (s: 7) ve başkalarının da dediği gibi bu hadîs uydurmadır.

Anlamı da doğru değildir. Çünkü vatan sevgisi tıpkı can, mal ve benzeri şeylerin sevgisi gibidir. Bunların tümü insanda fıtrîdir ve bunların sevgisinden dolayı övülmesi söz konusu değildir. Vatan sevgisi îmânın levâzımından da değildir. Bütün insanların bu sevgide müşterek olduğunu görmez misin? Bu konuda insanların kâfirleri ile mü'minleri arasında herhangi bir fark yoktur.

[Silsiletu'd-Daîfa ve'l-Mevdûa, Hadîs No: 36 (1/110)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş