FIKIH
Kadir Gecesi Hakkında Fâideler 12 April 2023 tarihinde eklendi

Kadir Gecesi Hakkında Fâideler

1- Kadir Gecesi bu ümmete özel bir gecedir. Allah bu gecenin şerefini sâir gecelere nazaran arttırmış ve daha önce hiçbir ümmete böyle fazîletli bir gece vermemiştir.

(el-Mecmû' 6/447)

2- Dört mezheb şu husûsta ittifâk etmiştir:

Kadir gecesinin hangi günde olduğu gizlidir. Kadir gecesinin bazı günlerde daha çok aranması ve ümit edilmesiyle birlikte belirli bir güne indirgemek hatadır.

3- İmâm eş-Şâfiî şöyle demiştir: "Son on günde kadir gecesini ararken, bir gece bile terketmeyi hoş görmüyorum."

4- İbnu'l Kayyim şöyle demiştir: "Kadir gecesi hakkında gelen hadîslerden hiçbiri, "kadir gecesi şu gecedir" denilebilecek şekilde sarîh - açık değildir.

(Zâdu'l-Meâd 1/384)

5- er-Râfiî eş-Şâfiî şöyle demiştir: "Allah'ın kadir gecesini saklamasındaki hikmet, insanların kadir gecesini bulma ümidiyle son on geceyi ibâdetle geçirmeleridir."

eş-Şerhu'l-Kebîr 6/477

6- "Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır." İmâm eş-Şâfiî şöyle demiştir: "Âyetin manası şudur: Bu gecede yapılacak olan amel, içerisinde kadir gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır."

el-Beyân 3/565

7- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kadir gecesini, Ramazan'ın son on gecesi arayınız."

(Buharî - Müslim)


Şeyh Ahmed el-Halîl

Çeviren: Hikmet Kâsımoğlu

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş