BİD'AT
Sadakallahu'l-Azîm sözü bid'at midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Kur'ân tilâvetinin sonunda 'sadakallahu'l-azîm' demek bid'at mıdır? Bu konuda Sünnet'te herhangi bir şey yok mudur?

Cevap: Kur'ân tilâvetinin sonunda 'sadakallhu'l-azîm' demenin aslı yoktur. Devamlı sûrette söylenmesi bid'attır. Terk edilmesi vâciptir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: 'Kim bizim dînimizde olmayan bir amel ile amel ederse reddolunmuştur.'

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Üye: Abdulazîz Alu'ş-Şeyh
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/2/177]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş