BİD'AT
Ölüye Kabri Yanında Telkînde Bulunmak Bid'attir 16 August 2021 tarihinde eklendi

Asrımızın Fakîhi Allâme Muhammed b. Sâlih el-'Useymîn -rahimehullâh'a- soruldu: Bazı kimseler ölü kabre konulup defin işlemi bittiğinde akrabalarından bir kimse -mesela öz kardeşi- kabrin başına gelip ölüye: "Ey filân oğlu filân, Rabb'in Allah'tır, dînin islâmdır, ve peygamberin Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem'dir." diyor ve bu yaptıklarını "ölüye telkînde bulunmak" diye adlandırıyorlar. Bu konu hakkındaki görüşünüz nedir?

Cevâb: Görüşüm; bu şeyin bid'at olduğudur. Yapılan telkîn hakikaten hiç bir şey değiştirmez. Zira kendisine telkînde bulunulsa dahi sapık kimse sapıktır.

Bu durum tıpkı Deccâl gönderildiğinde kalbinde nifak olan kimsenin Deccâl ile ilgili haberleri bilse bile ona tabî olacağı gibidir.

Ancak peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem'den sâbit olduğu üzere O, defin işlemini tamamladıktan sonra ölünün başında durur ve şöyle derdi: "Kardeşiniz için Allah'tan bağışlanma isteyin ve (kabirdeki sorgusunda cevâb verirken) onun için sebât dileyin. Zirâ o şu an sorguya çekilmektedir."

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem burada "ölü için telkînde bulunun" demedi. Bu yüzden defnedildikten sonra ölüye telkînde bulunmak bid'attir.

Likââtu'l-Bâbi'l-Meftûh (7/229)

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş