BİD'AT
Namazdan Sonra "Allah Kabûl Etsin" Sözü 25 Şubat 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Bizim burada cemaatle namaz kılındıktan sonra namaz kılan kardeşine ya da yakınındaki kişiye 'Allah namazını kabûl etsin' demektedir. Diğeri de ona 'Allah senin ve cümle Müslümanların namazını kabûl etsin' der. Bu husustaki görüşünüz nedir?

Cevap: Namaz kılanın yanındaki kişilere devamlı olarak 'Allah kabûl etsin.' demesi meşrû değildir. Bilakis bu bir bid'attir. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ve sahâbe radıyallahu anhum böyle bir şey yapmazlardı. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğu sâbit olmuştur: 'Kim bizim şu dînimizde ondan olmayan yeni bir şey çıkarırsa o reddolunmuştur.'

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

 

Üye: Bekr Ebû Zeyd
Üye: Abdulazîz Âlu'ş-Şeyh
Üye: Sâlih el-Fevzân
Üye: Abdullah el-Ğudeyyân
Başkan: Abdulazîz b. Abdillah b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 2/2/197]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş