ORUÇ
Kasıtsız Kusanın Orucu Bozulur mu? 02 May 2021 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: 
Ramazân'da istemeden kusan kimseye (orucunu) kazâ etmesi gerekir mi?


Cevâb: Orucu bozulmaz ve kazâ etmesi de gerekmez. Nitekim Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim kendisine hâkim olamayıp kusarsa, ona (orucunu) kazâ etmesi gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa, (orucunu) kazâ etmesi gerekir." [Bu hadîsi, Ahmed ve sünen sâhibleri sahîh bir sened ile rivâyet etmişlerdir.]

Tevfîk Allâh'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, âilesine ve ashâbına salât ve selâm olsun.

Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulazîz b. Abdillâh b. Bâz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 10/255]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş