NİKAH
Râfızî/Caferî Biri İle Evlenmek Câiz midir? 13 November 2014 tarihinde eklendi

Allâme Şeyh Abdulkerîm el-Hudayr'a soruldu:

Soru: Sünni bir kızın mezhebini muhafaza etmekten emin olarak, şiî bir kimseyle evlenmesinin hükmü nedir? Bu konuda bana nasihat eder misiniz? Allah size hayırlar versin.

Cevap: Ehl-i Sünnet ile Şîa arasındaki ihtilâf (basit bir anlaşmazlık değil) aslî bir hilâftır. Şîa takiyye yapmasıyla meşhûrdur. Takiyye; içinde gizlediğinin zıddını ızhâr etmektir. Bu sebeple onlardan -onlar buna en uzak kimseler oldukları hâlde- yumuşak davranışlar ve sünnete muvâfık hâller görürüz. Onlar bunu sadece takiyye ile yaparlar. On iki imâmcı şîanın Allah'ın yanı sıra Ali'ye, Hasan'a, Hüseyin'e dua ettikleri bilinmektedir. Bu da kişiyi İslâm dininden çıkaran büyük şirktir. Allah azze ve celle bize müşriklerle evlenmeyi ve kızlarımızı evlendirmeyi yasaklamış ve şöyle buyurmuştur:

'Îmân etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin! Elbette mü'min bir câriye, müşrik bir kadından -o kadın hoşunuza gitse bile- daha hayırlıdır. Îmân etmedikçe (mü'min kadınları) müşrik erkeklerle evlendirmeyin! Elbette mü'min bir köle, müşrik bir erkekten -o erkek hoşunuza gitse bile- daha hayırlıdır. Onlar ateşe davet ederler. Allah ise, izniyle Cennete ve mağfirete davet ediyor; âyetlerini de insanlara iyice açıklıyor, tâ ki ibret alsınlar.' [Bakara, 221]

Lecnetu'd-Dâime âlimlerinin fetvâlarında bu husus açıkça belirtilmiştir:

'Ehl-i Sünnet'in kızlarının, şîa'nın veya komünistlerin çocuklarıyla evlendirilmesi câiz değildir. Böyle bir nikah yapılsa bile geçersizdir. Çünkü şîa Ehl-i Beyt'e dua edip yardım istemekle ma'rûfturlar. Bu da büyük şirktir.' [Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 18/300]

 

Kaynak: http://islaamlight.com/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=0&catid=1445&id=3041

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş