TEFSÎR
Allah'a Davetin Mertebeleri 28 February 2014 tarihinde eklendi

DAVETİN MERTEBELERİ

"Yüce Allah şöyle buyurur: 'Rabbinin yoluna hikmet ile ve mev'ize-i hasene ile (güzel öğütlerle) davet et ve onlarla en güzel şekliyle cidâl et." (Nahl, 125)

Allah subhânehu bu âyette davetin mertebelerini zikretmiş ve bu mertebeleri davet edilenin hâline göre üçe taksîm etmiştir.

1- Davet edilen kişi; hakkı taleb eden, hakkı arzulayan, hakkı seven ve hakkı öğrendiği zaman onu başkasına takdîm ve tercîh eden bir kişi olduğunda hikmet ile davet edilir. Mev'izeye ya da cidâle ihtiyaç yoktur.

2- Davet edilen kişi; yüz çeviren, dâima hakkın zıddı ile iştiğâl eden, lâkin hakkı bilecek olursa onu tercîh ve takdîm edecek ve ona tâbi olacak bir kişi olduğunda hikmetin beraberinde terğîb/özendirme ve terhîb/korkutma ile öğütte bulunmaya ihtiyaç vardır.

3- Davet edilen kişi; inatçı ve yüz çeviren olduğunda, onunla en güzel şekliyle cidâl edilir. Hakka rucû' edip dönerse ne âlâ, aksi takdîrde ona karşı cidâl mertebesinden cezâlandırma mertebesine geçilir.'

İmâm İbnu'l-Kayyim el-Cevziyye (vefâtı: 751 hicrî)
es-Sevâiku'l-Mursele ale'l-Cehmiyyeti ve'l-Muattıle (s: 1276)
Dâru'l-'Âsıme Baskısı

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş