FIKIH
Fatiha Sûresi Âyeti ile İlgili Nefis Bir Fâide 28 February 2014 tarihinde eklendi

«İYYAKE NA'BUDU VE İYYAKE NESTE'ÎN» BUYRUĞU İLE İLGİLİ NEFÎS BİR FÂİDE

'İnsanların birçoğu riyâ ile ucbu bir araya getirmiştir. Riyâ, yaratılmışlarla şirk koşma bâbındandır. Ucb ise, nefis ile şirk koşma bâbındandır. Bu da müstekbirin hâlidir. Riyâkâr, «İyyake na'budu» buyruğunu gerçekleştirememiştir. Ucb sahibi, «İyyâke neste'în» buyruğunu gerçekleştirememiştir. O hâlde «İyyake na'budu» buyruğunu gerçekleştiren riyâdan; «İyyâke neste'în» buyruğunu gerçekleştiren ucbdan kurtulur. Ma'rûf bir hadîste şöyle geçmektedir: «Helâk eden şeyler üçtür: İtaat edilen cimrilik, tâbi olunan hevâ ve kişinin kendini beğenmesi.»'

Şeyhulislâm İbnu Teymiyye el-Harrânî ed-Dımeşkî (vefâtı: 728 hicrî)

Mecmû'u Fetâvâ (10/277)

Riya: Ameliyle insanlara gösteriş yapmak.

Ucb: Kendini beğenmek.

Müstekbir: İnsanlar üzerine kibirlenen.

Ma'rûf: Herkesçe bilinen.

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş