TİCARET
Fotoğrafçılıktan ve Ressamlıktan Kazanılan Para Helâl midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Komisyonuna soruldu:

Soru: Babam -Allah ona hidâyet etsin- fotoğrafçılık yapıyor. Bu işten kazanılan para/mal helâl midir, harâm mıdır öğrenmek istiyorum. Ayrıca "Allah tasvîr yapanlara la'net etsin." Hadîs-i şerîfinden maksad nedir?

Cevap: Canlıların tasvîrinin/resminin yapılması harâmdır. Bu yoldan kazanılan para da harâmdır. Eğer kazanılanın bizzat o işten geldiği biliniyorsa ondan faydalanmak harâmdır. Eğer helâl ve harâm karışmış ve ayırt edilemiyorsa âlimlerin görüşleri arasında en râcih olanı ondan yemenin câiz olduğudur.


Üye: Abdullah b. Ku'ûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyân
Nâib: Abdurrezzâk Afîfî
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/1/710]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş