AKÎDE
Ehl-i Sünnet'in Bazı Akîde Esasları 17 July 2022 tarihinde eklendi

EHL-İ SÜNNET'İN BAZI AKÎDE ESASLARI

Hâfız ez-Zehebî rahimehullâh Siyeru A'lâmi'n-Nubelâ (12/67)'de İmâm Sahnûn'un (vefâtı: 240 hicrî) şu kıssasını rivâyet eder:

"Yahyâ b. Avn'dan şöyle rivâyet edilir: Sahnûn ile birlikte, hasta olan İbnu'l-Kassâr'ı ziyâret ettik. [Ona] dedi ki: Nedir bu endişe? İbnu'l-Kassâr: Ölüm ve Allah'a gidiş [beni endişelendiriyor] dedi. Sahnûn ona dedi ki:

▪️Rasûlleri

▪️Dirilişi, hesâbı, cennet ve cehennemi

▪️Bu ümmetin en fazîletlisinin Ebû Bekr sonra Umer olduğunu

▪️Kur'ân'ın Allah'ın kelâmı olduğunu, yaratılmış olmadığını

▪️ Allah'ın kıyâmet günü görüleceğini

▪️Allah'ın Taht/Arş üzerine istivâ ettiğini

▪️Zulmetseler bile yöneticilere kılıç çekip ayaklanmanın câiz olmadığını tasdîk etmiyor musun?

Dedi ki: Evet, Allah'a yemîn olsun ki! [tasdîk ediyorum]

Bunun üzerine Sahnûn dedi ki: Ne zaman istersen öl! Ne zaman istersen öl!"

İmâm Sahnûn rahmetullâhi aleyh'in zikrettiği akîde esaslarında Ehl-i Sünnet'in muhâlifleri kimlerdir?

▪️Felsefeciler rasûlleri inkâr eder, Ehl-i Sünnet tasdîk eder.

▪️Felsefeciler dirilişi, hesâbı, cennet ve cehennemi inkâr eder, Ehl-i Sünnet tasdîk eder.

▪️Râfızîler Ebû Bekr ve Ömer'in fazîletini inkâr eder, Ehl-i Sünnet tasdîk eder.

▪️Kelâmcılar Kur'ân'ın Allah'ın kelâmı olduğunu inkâr edip yaratılmış olduğunu söylerler, Ehl-i Sünnet Kur'ân'ın Allah'ın kelâmı olduğuna ve mahlûk (yaratılmış) olmadığına inanır.

▪️Mu'tezile Allah'ın kıyâmet günü görüleceğini inkâr eder, Ehl-i Sünnet buna îmân eder.

▪️Kelâmcıların tümü Allah'ın uluv sıfatını (her şeyin üstünde olduğunu) ve bütün yaratılmışların üstünde olan Tahtı'nın üzerine istivâ ettiğini inkâr ederler, Ehl-i Sünnet buna îmân eder.

▪️Mu'tezile ve Hâricîler yöneticilere karşı ayaklanmayı kendilerine dîn edinmişlerdir, Ehl-i Sünnet ise yöneticilere itâati farz, onlara karşı ayaklanmayı -zulüm ve haksızlık yapsalar bile- harâm kabûl eder.

Sapık fırkalar ile Ehl-i Sünnet arasındaki bu belirgin çizgilere dikkat et!Hüseyin Cinisli

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş