ZEKAT
Namaz Kılmayan Kâfirdir Ona Zekât Verilmez 25 February 2014 tarihinde eklendi

Allâme İmâm Abdulazîz b. Bâz rahimehullah'a soruldu: Malımın zekâtını namaz kılmayan bir kadına vermem câiz midir?

Cevap: Zekâtı ona verme! Namaz kılan bir kadına ver. Temiz fakîrleri araştır. Namaz kılmayan –Allah'a sığınırız- kâfirdir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: «Bizimle onların arasındaki ahid namazdır. Her kim onu terk ederse kâfir olur.» Zekât kâfire verilmez.

Müellefe-i kulûb olmaları durumu ise müstesnâdır. Aşiret reislerinden ve büyük insanlardan hidâyete ermeleri sebebiyle başkalarının da hidâyete ermesi umulan, kendilerinin hidâyete ermesiyle insanlara büyük faydalar ulaşacak kimselere kalplerinin ısındırılması için zekâtten verilir. Ama sıradan kâfir ferdlere zekât verilmez.

[Fetâvâ Nûrun ale'd-Darb (15/349)]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş