CENÂİZ
Yılın Belirli Bir Gününde Kabir Ziyâreti Yapmak 25 February 2014 tarihinde eklendi

İlmi Araştırmalar ve Fetva Komisyonuna soruldu:

Soru: Receb ayının başında ve sonunda kabirler ziyâret edilmektedir. Bu yapılan câiz midir değil midir?

Cevap: Senenin belirli bir gününü, cumayı, Receb ayının ilk gününü veya son gününü kabir ziyâretine tashîh etmek bu konuda herhangi bir delîl olmadığından dolayı câiz değildir. Meşrû' olan sadece, kişinin herhangi belirli bir gün tahsîs etmeksizin kendisine kolay gelen bir zamanda ziyârette bulunmasıdır. Nitekim Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: «Kabirleri ziyâret edin. Çünkü bu, size ahreti hatırlatır.»

Tevfik Allah'tandır. Peygamberimiz Muhammed'e, ailesine ve ashabına salât ve selam olsun.

Üye: Abdullah b. Kuûd
Üye: Abdullah b. Ğudeyyan
Nâib: Abdurrezzak Afîfî
Başkan: Abdulaziz b. Abdillah b. Baz
[Fetâvâ el-Lecnetu'd-Dâime 1/9/113-114]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş