ORUÇ
Sahur Vâcib midir? 25 February 2014 tarihinde eklendi

Faziletli Şeyh Abdullah b. Cibrîn'e soruldu:

Soru: Sahur vâcib midir? Rasûlullahın: "Sahurda bereket vardır." sö­zündeki bereketten ne kastedilmektedir?

Cevap: Sahur, imsaktan hemen önce yemek yemektir. Bu, müstehabtır. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: "Sahur yapınız, çünkü sahurda bereket var­dır." buyurur.

"Sahur yapınız" emri irşâd içindir. Bu sebeple onu bol hayır manasına ge­len bereket gerekçesine bağlamıştır.

Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem'in arka arkaya oruç tuttuğu günlerde sa­huru terk ettiği de rivâyet edilmiştir. Bu da sahurun farz olmadığının delîlidir.

Sahurun müstehablığının delîllerinden birisi de, Peygamber sallallâhu aley­hi ve sellem'in ashâbına, emre imtisâlin tam olması için bir hurma tanesiyle de olsa veya sütle karışık az bir suyla da olsa, sahur yapmalarını emretmiş olmasıdır.

Peygamber sallallâhu aleyhi vesellem şöyle buyurur: "Bizim orucumuzla Ehl-i Kitâb'ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir." (Müslim, Sıyâm: 46)

Hadiste geçen bereketle kastedilen mana şudur: Sahur yapan kimsenin ameli bereketli olur. Çünkü sahur yemeği o gün ona sâlih ameller yapması için güç ve kuvvet verir. Şöyle ki oruç tutması onun namaz kılmasını, zikretmesini iyiliği emredip, kötülükten sakındırmasını zorlaştırmaz. Hâlbuki sahuru terk ettiği zaman, az yediği ve sadece akşamları yediği için sâlih amelleri işlemek ona ağır gelir.

[Fetâvâ es-Sıyâm, s. 16,17]

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş