AKÎDE
Allâme İbn Cuzzî'nin Mâide 44 Âyeti Hakkındaki Sözleri 24 Ekim 2015 tarihinde eklendi

ALLÂME İBN CUZZÎ'NİN MÂİDE 44 ÂYETİ HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Allâme Muhammed b. Ahmed İbn Cuzzî (vefâtı: 741 hicrî) Mâide 44 ve devamındaki âyetler hakkında şöyle der:

«İbn Abbâs: Kâfirlerdir, zâlimlerdir ve fâsıklardır şeklindeki üç âyetin de yahûdîler hakkında indiğini söylemiştir. Bu konuda Nebî sallallahu aleyhi ve sellem'den de hadîs rivâyet edilmiştir. Bir topluluk ise bu âyetlerin yahûdîler, müslümanlar ve onlardan başka Allah'ın indirdikleri ile hükmetmeyen herkes hakkında umûmî olduğunu söylemişlerdir. Ancak (Allah'ın indirdikleri ile hükmetmedikleri takdîrde) müslümanlar hakkında söz konusu olan küfür, onları îmândan çıkarmayan ma'siyet küfrüdür. Şâfiî de şöyle demiştir: Kâfirlerdir buyruğu, müslümanlar hakkındadır; zâlimlerdir buyruğu, yahûdîler hakkındadır; fâsıklardır buyruğu, hıristiyanlar hakkındadır.»

et-Teshîl li-Ulûmi't-Tenzîl (224)

 

PAYLAŞ
  • Facebook'ta Paylaş
  • Twitter'da Paylaş